சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகரிப்பு!

கடந்த மாதத்தில் இலங்கைக்கு வருகைதந்த சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 13 சவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது.

இதற்கமைய கடந்த மாதத்தில் மாத்திரம் சுமார் 02 லட்சத்து 19,390 பேர் இலங்கைக்கு வருகை தந்ததாகவும், ஜனவரி மாதத்தில் இலங்கைக்கு வருகைதந்த சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் இந்த வருட அதிகரிப்பானது உச்சமாக அமைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *