நுளம்புத் தொல்லை நீங்க புதிய வழிமுறை!

நுளம்புகளிடமிருந்து எம்மைப் பாதுகாத்து கொள்வதற்கான எளிய வழிமுறை ஒன்றை அமெரிக்காவின் ஆய்வுக்குழுவொன்று கண்டுபிடித்துள்ளது.

ஸ்டிக்கர் போன்று வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இதனை தமது ஆடைகளில் ஒட்டி கொண்ட பின்னர் நுளம்புகள் கொட்டுவதை தவிர்ப்பதாகவும், குறித்த ஸ்டிக்கர் போன்று வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இதிலிருந்து வெளியேறும் இரசாயனம் காரணமாக நுளம்புகளுக்கு மனிதர்களின் வாசனையை அறிந்துகொள்ள முடியாது எனவும், இதனால் மனித உடலுக்கு எந்தவொரு பாதிப்பும் ஏற்படாது எனவும் அந்த ஆய்வு குழு தெரிவித்துள்ளது.

விஷேடமாக டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற உயிர் கொல்லி நோய்களுக்கான சரியான தீர்வு இதன்மூலம் கிடைக்கப் பெறலாமென எதிர்பார்ப்பதுடன், விரைவில் இது சந்தைகளுக்கு விநியோகிக்கப்படவுள்ளதாகவும் குறித்த ஆய்வு குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *